Didactische en pedagogische trainingen

Speciaal voor docenten die het beste uit zichzelf en hun student willen halen, voor de docenten die echt een bijdrage willen leveren in hun werk, hebben wij diverse trainingen ontwikkeld. Deze trainingen zijn er zowel voor docenten die nieuw zijn in het onderwijs als voor docenten die reeds langer hun kennis overdragen.

Het unieke van deze trainingen is dat ze specifiek toegespitst zijn op de praktijksituaties van docenten en als extra dimensie het onderdeel didactische vaardigheden hebben. Bij de trainingen gaan we uit van een combinatie van theorie en ervaringsgericht leren, waarbij een krachtige dubbel loupe zal ontstaan tussen je eigen leerproces en het overdragen van kennis aan studenten.

Bij onderstaande trainingen is het, indien gewenst, mogelijk om de training aan te vullen met coaching op de werkvloer. Voor een optimaal leereffect kunnen er maximaal 20 personen aan de training deelnemen.

De Masterclass en het Teamvormingstraject gevalideerd door het lerarenregister.
Masterclass - haal het beste uit jezelf als docent!
Een leven lang leren geldt zeker ook voor een docent. Dit unieke inspirerende tweedaagse programma is ontwikkeld voor de ervaren docent die meer uit zichzelf en zijn/haar student wil halen. Het biedt de professional een uitstekende verdieping op het gebied van communicatie, didactiek en pedagogiek. Ook in deze training gaan we uit van je eigen kracht en unieke kwaliteiten. Tijdens deze masterclass word je als docent opnieuw geïnspireerd zodat je het beste uit jezelf en de student kunt halen. Én je voortaan met meer energie vanuit je werk naar huis zult gaan.
De kosten voor deze tweedaagse training zijn € 495 per persoon.
Deze training is gevalideerd voor het lerarenregister voor 15 RU.
Groeien naar een goede docent
Ben je net werkzaam in het onderwijs, ga je kennis delen en wil je je verdiepen in het "hoe" van kennis overbrengen. Dan is deze training er voor jou! In deze training leer je basisvaardigheden om de student effectief en efficiënt te laten leren. Hierbij gaan we uit van jouw eigen unieke kwaliteiten en gaan we deze verder uitbouwen. Tevens staat het onderwerp "wat is leren" centraal en krijg je tips en tools op het gebied van pedagogiek en didactiek. Activerende werkvormen zijn hier een onderdeel van. Dit alles hebben wij samengebracht in een driedaagse training. De kosten voor deze driedaagse training zijn € 695 per persoon.
Stacks Image 326
Promovendi special
Een tweedaagse training speciaal voor promovendi die als onderdeel van hun werk college of les geven. De nadruk ligt bij deze intensieve training op didactiek en pedagogiek. Met tips en tools die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Een tweedaagse investering in jezelf die ervoor zorgt dat je met meer plezier en meer effect les zult gaan geven. De kosten voor deze tweedaagse training zijn € 595 per persoon.
Teamprofessionaliseringstraject - groeien als team en als docent!
Dit succesvolle traject is speciaal ontwikkeld voor teams in het onderwijs. De professionals worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen als docent en als team. Het traject biedt een uitstekende verdieping op het gebied van teamvorming, persoonlijke ontwikkeling, communicatie, didactiek en pedagogiek. Uitgangspunten hierbij zijn de eigen kracht en unieke kwaliteiten van de docenten/teamleden.

De vijf thema's die centraal staan in deze training zijn:
1. Teamdynamiek: van een "gewoon" team een topteam maken
2. Persoonlijke ontwikkeling
3. Didactiek: de kunst van het overbrengen
4. Pedagogiek: de kunde van de verbinding
5. Communicatie: de kracht van het elkaar verstaan.

Deze training is gevalideerd voor het lerarenregister voor 45 RU.
Kosten van deze training op aanvraag.